Людмил Симеонов – Човекът с акордеона

СОЛТА НА ЗЕМЯТА

Човекът с акордеона


На тротоара свири всеки ден –
насъщния изкарва, както може.
Той сигурно със дарба е роден,
но нея кой почита днеска, боже?

Подхвърлят му по някой друг петак –
заслужил си е лептата горчива,
ще преживее някакси все пак,
щом има свойте пръсти талантливи

и вярва във красивата измама,
че на човека в този тъжен свят
му трябва малко – хляб и песен само
и само с тях е истински богат.

Людмил Симеонов