Дони Колева - Епиграми

КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННА АНТИКАПИТАЛИСТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА САТИРА

Епидемия


Бацили, вируси, зарази
морят народа ни отвред.
Аз се моля "Господ да ни пази!"
От кого ли по-напред?

В България


Волна пеперуда бях,
при това в България!
Събудих се и се видях
забодена в хербария.

Донка Колева
гр.Провадия