Борис Борисов - епиграми и афоризми

КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННА АНТИКАПИТАЛИСТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА САТИРА


Две в едно,
невероятно добра комбинация


Изпитана вече в България:
в плиткия джоб на народа –
дългата ръка на пазара
и късите пипала на октопода.

* * *


Бедните понасят по-лесно неравенството,
отколкото богатите – равенството.


Борис Борисов